Ansatte

Nina Vahl Sletteland

Nina Vahl Sletteland

førstelektor
Vestlundveien 19
Tesfaye Hordofa Leta

Tesfaye Hordofa Leta

førsteamanuensis
Vestlundveien 19
Tom-René Sælemyr-Gulli

Tom-René Sælemyr-Gulli

IT-konsulent
Vestlundveien 19
Wenche Sortvik

Wenche Sortvik

høgskolelektor
Vestlundveien 19