Studies

One year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics

Church
Full-time
Stavanger
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen

I vårt flerkulturelle samfunn er mange unge opptatt av religion og livssyn. Du er kanskje en av dem som diskuterer eksistensielle spørsmål med dine venner? Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i dagens Norge i stor grad sammensatt av grupper med andre tradisjoner og religiøse tilknytninger.

One year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics

Facts

Programme code

K/RLE

Type

Full-time

Credits

60

Length of study

1 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Tina Dykesteen Nilsen

Places

20

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Full-time 2017–201846032028003580

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Application

Admissions requirements

Application deadline

15. April 2019

Resources