Studies

Master of family therapy and systemic practice

Family therapy
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Da kan vår profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg.

Master of family therapy and systemic practice | VID

Courses

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Masteroppgaven

Facts

Programme code

MAFAM

Type

Part-time

City

Oslo

Credits

120

Length of study

4 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Randi Bagge

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Deltid 2019-2020, gjelder fra høst 20194603201460015380
Deltid 2019-2020, gjelder tidligere kull (før høst 2019)4603201410014880
Ytterligere kostnader kommer i tillegg, se avsnittet Dersom arbeidsgiver betaler studiekostnadene0

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Start of study

9. September 2019

Application deadline

Det er fremdeles er ledige studieplasser på studieretning systemisk praksis (studiekode 4004) og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet. På studieretning par- og familieterapi (studiekode 4005) er det mulig å søke seg til ventelisten.

Resources