Studies

Master of health and care service development for the elderly

Health
Sosial
Part-time
Full-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
This Master’s Degree Programme is an inter-disciplinary study within health- and social sciences. Health- and social services for the elderly are designed to meet diverse, cross-professional needs and situations, and one profession alone cannot handle all the challenges faced by the elderly.
Health and care service development for the elderly | Master

Courses

 • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgsbehov
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Prosjekt som arbeidsmetode i utvikling av tjenester
 • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
 • Velferdsteknologi
 • Planlegging av masteroppgaven
 • Masteroppgaven

Facts

 • Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREDEL)
 • Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREHEL)

Application

Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREDEL)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

Det er fremdeles er ledige studieplasser og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREHEL)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

Det er fremdeles er ledige studieplasser og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Resources