Studies

Master of intercultural work

Society
Part-time
Stavanger
Norwegian
90 credits
Supported by Lånekassen

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

Master of intercultural work

Courses

  • Globalization processes
  • Intercultural competence
  • Scientific theory and methods
  • Specialization courses
  • Field work/textual study
  • Master's Thesis

Facts

Programme code

MIKA

Type

Part-time

Credits

90

Length of study

3 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Ellen Vea Rosnes

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Part-time 2018–2019. for 1st, 2nd and 3rd year students46027060006730
Fee 2019 - 202046032061006880

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

21. May 2019

Resources