Studies

Specialization in mental health care

Health
Part-time
Oslo
Sandnes
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Specialization in mental health care

Courses

  • Perspektiver på psykisk helsearbeid
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling
  • Systemisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis
  • Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv

Facts

Programme code

VUPS

Type

Part-time

Credits

60

Length of study

2 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Marit Helene Hem

Places

45

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Part-time 2019–20204603201010010880

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

15. April 2019

Resources