Studies

Master of social work

Sosial
Part-time
Full-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Masters of social work is an education relevant to professionals in various fields of practice such as NAV, child welfare, drug care, psychiatry, education and other areas where social workers, child welfare professionals, nurses and welfare workers work.
Students that reads.

Courses

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetoder
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Lokalsamfunnsarbeid i partnerskap
 • Barnevern – Arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Samspill med personer med alvorlig funksjonsnedsettelse
 • Internasjonalt sosialt arbeid og internasjonal diakoni
 • Boligsosialt arbeid i partnerskap
 • Masteroppgave
 • Forskningssirkler
 • Veiledning

Facts

 • Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MASOSDEL)
 • Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MASOSHEL)

Application

Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MASOSDEL)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

2. June 2019

Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MASOSHEL)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

2. June 2019

Resources