Klausulering

Noe materiale er klausulert, og tilgang gis etter nærmere avtale. Dersom det gjelder deponert materiale, er det arkivets eier som har kontroll med tilgang og bruk.Noe materiale er klausulert, og tilgang gis etter nærmere avtale. Dersom det gjelder deponert materiale, er det arkivets eier som har kontroll med tilgang og bruk.