Kurs i høgskolepedagogikk
Årets familieterapeut i Sverige
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter 2020
Støtte til fortsatt fusjonsarbeid
Husk verdensdagen for psykisk helse
Studenter studerer en gammel bibel på alteret i Randaberg Kirke
Foto: Ingrid Furhovde
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Rektor informerer oktober 2019
Meld deg på vernepleieutdanningens 50-års jubileum.
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
VID-stipendiat til Harvard
Utlysning av samarbeidsmidler
Høyt nivå på årets Forsker Grand Prix