Misjon og global solidaritet – for 190 år siden og i dag
Fra venstre: Sidsel Sverdrup, Liv Wergeland Sørbye og Birgit Brunborg.
Haraldsplass topper karakterlisten i nasjonal undersøkelse
Rektor på VID vitenskapelige høgskole, Ingunn Moser. Foto: Nicolas Tourrenc
Fra venstre: Bård Mæland, Anne Kari Hersvik Aarstad, Ingunn Moser og Anne Line Røssland. Foto: Nicolas Tourrenc