VID og Norges handelshøyskole havner på topp både når det gjelder tilfredshet og hvor fornøyd studentene er med det faglige innholdet.
Oppfyller kravene til systematisk kvalitetsarbeid
Åpningsseminar Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
På bildet fra venstre: Brannkonstabel Erik Walden, høgskolelektor Marianne Giske Holvik og senior rådgiver Haakon Georg Moe
Ny professor i Stavanger
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Rektor Ingunn Moser
Fra venstre dekan ved fakultet for sosialfag, Elisabeth Brodtkorb, rektor Ingunn Moser, Dr. Abye Tasse og dosent emerita Gurid Aga Askeland.
– Jeg heier på at sønderknuste og skakke livsvever kan komme opp og stå, skriver Hanne Line Wærness ved VID Sandnes i Stavanger Aftenblad. Illustrasjonsbilde: Scanpix.
VID styrket i statsbudsjettet for 2019
Ekstra støtte fra Kunnskapsdepartementet
Arbeidsmarkedstilknytning blant nyankomne flyktninger
Meave Elida Myklebostad Kirwin er månedens alumn i oktober
VIDs forskningspris for 2018
Marte til finalen i Forsker Grand Prix 2018
Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.