Åpen dag ved VID Bergen i bilder
Denne posteren vant i kategorien Beste innhold
Fra venstre 2. opponent, Ph.d. Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, kandidat Hilde Smith-Strøm, 1. opponent ph.d. Knud Bonnet Yderstræde, Odense Universitetshospital, Danmark, 3. medlem av komiteen førsteamanuensis, Reidun L. S. Kjome Universitetet i Bergen og leder av disputasen, professor Eva Gjengedal, universitet i Bergen.
Kampanjen Aldri OK ønsker å synliggjøre hvor streken går, og at seksuell trakassering aldri er OK.
En forsker i magen? Ledige stillinger som stipendiat ved VID
VID International Advisory Board (2018–202). Fra venstre Fidon Mwombeki, Jarmo Kökkö, Anita Molzahn, Rosemarie Garland-Thomson og Johannes Eurich
Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv
Overgrep mot barn: Taushetens pris
Oppstart for fremtidsrettet samarbeidsprosjekt
Feiring av tre førstelektorer i Sandnes. Fra venstre: Kjersti Helene Haar, Kjersti Lunde Ellingsen og Elisabeth Kiær.
Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017
Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF var første gjestetaler og snakket om å «engasjere seg globalt». Foto: Susanne Ward.
Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID
Tildeling av tre æresdoktorgrader
Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland