Nyheter

Hjelp oss med å bli enda bedre

Ved å delta i undersøkelsen kan du bidra til å forbedre alle studenters studiehverdag i VID.

Ved å delta i undersøkelsen kan du bidra til å forbedre alle studenters studiehverdag i VID.