Planer

StudiumTittelStudieårFil
Kristen sjelesorg
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2019–20202019–2020
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2016–20172016–2017
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2017–20182017–2018
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2019-20202019–2020
Last ned
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger
Videreutdanning
Emneplan i organisasjon og ledelse, 2017–20182017–2018
Last ned
Legevaktsykepleie
Studieplan, videreutdanning i legevaktsykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Livsstyrketrening
Videreutdanning
Studieplan, livsstyrketrening 2018-20192018–2019
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan 2015–2016 (engelsk versjon)2015–2016
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2016–2017 (engelsk versjon)2016–2017
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan 2017–2018 (engelsk versjon)2017–2018
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2018–2019 (engelsk versjon)2018–2019
Last ned
Medborgerskap og samhandling
Master
Studieplan, master i medborgerskap og samhandling, 2019-202019–2020
Last ned
Mindfulness
Videreutdanning
Studieplan 2018 for videreutdanning i mindfulness2017–2018
Last ned
Minoritetskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet, 2019–20202019–2020
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2017–20192017–2018
2018–2019
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2019-20212019–2020
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2016–20172016–2017
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2017–20182017–2018
Last ned