Studier

Master i diakoni

Kirke
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap?

Diakoni | master | VID

Emner

 • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
 • Diakonalt arbeid, 1. semester
 • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
 • Sjelesorg og fordypningspraksis, 2 semester
 • Ledelse, etikk og samfunnsansvar, 3. semester
 • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, valgemne, 3. semester
 • Internasjonal diakoni, valgemne, 3. semester
 • Eventuelt andre valgemner, 3 semester
 • Masteroppgave, 4. semester

Artikler

Intervju med Inger Molvik

Intervju med Inger Molvik

– Jeg har trivdes veldig godt på diakonistudiet, sier Inger Molvik som ikke er i tvil om at studiet har gjort henne bedre kvalifisert for jobben hun har.

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

Fakta

 • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MFM2-DIA)
 • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MADIAMFDEL)

Søknad

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MFM2-DIA)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2019

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MADIAMFDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

Det er fremdeles er ledige studieplasser og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Ressurser