Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets fagområde og kjerneområde er utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet er tverrprofesjonelt.

Tjenesteutvikling til eldre | master | VID

Emner

 • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgsbehov
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Prosjekt som arbeidsmetode i utvikling av tjenester
 • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
 • Velferdsteknologi
 • Planlegging av masteroppgaven
 • Masteroppgaven
 • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)
 • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Søknad

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Ressurser