Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Master i tjenesteutvikling til eldre}

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Tjenesteutvikling til eldre | master | VID

Emner

 • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgsbehov
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Prosjekt som arbeidsmetode i utvikling av tjenester
 • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
 • Velferdsteknologi
 • Planlegging av masteroppgaven
 • Masteroppgaven
 • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)
 • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Søknad

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser