Ansatte

Magnus Lind

Magnus Lind

HR-sjef
Diakonveien 14
Maja Bjørgum

Maja Bjørgum

høgskolelektor
Diakonveien 14
Margrete Aadnanes

Margrete Aadnanes

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Margrete Thorstad

Margrete Thorstad

kontorsjef
Diakonveien 14
Margrethe Kildal

Margrethe Kildal

studiekonsulent
Diakonveien 14
Margrethe Løfqvist

Margrethe Løfqvist

studiesjef
Diakonveien 14
Mari Dalen Herland

Mari Dalen Herland

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Mangler bilde

Marianne Brattland

direktør administrasjon og virksomhetsutvikling
Diakonveien 14
Mangler bilde

Marianne Sætrang Lunde

høgskolelektor, studieleder bachelor i sosialt arbeid
Diakonveien 14
Marit Helene Hem

Marit Helene Hem

professor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Michael Nguyen

IT-konsulent
Diakonveien 14
Nasir Safari

Nasir Safari

førstekonsulent
Diakonveien 14
Nicoletta Businaro

Nicoletta Businaro

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Nina Jøranson

Nina Jøranson

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Nina Rustad

Nina Rustad

høgskolelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Olav Thorshaug

IT-sjef
Diakonveien 14