Informasjonskompetanse er evnen til å søke og finne informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke informasjonen i egen kunnskapsutvikling.