PhD Citizenship and Disability Studies - Søknadsfrist: 1. august 2020

PhD Citizenship and Disability Studies - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 29.04.2020

Stipendiatstillinger innen kreft og rehabilitering - Søknadsfrist: 7. august 2020

Stipendiatstillinger innen kreft og rehabilitering - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 28.05.2020

Høgskolelektor - Søknadsfrist: 9. august 2020

Høgskolelektor - Fakultet for helsefag
Published: 16.06.2020

Stipendiatstillinger  - Søknadsfrist: 15. september 2020

Stipendiatstillinger  - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 18.06.2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Søknadsfrist: 20. september 2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 30.06.2020