Employees

Helge Nylenna

Helge Nylenna

PhD-student
Diakonveien 18
Inger Lise Negård

Inger Lise Negård

assistant professor, PhD-student
Diakonveien 14
Inger Marie Lid

Inger Marie Lid

professor
Diakonveien 14
Ingri-Hanne Brænne Bennwik

Ingri-Hanne Brænne Bennwik

assistant professor, PhD candidate
Oslo
Laila Hov

Laila Hov

PhD candidate
Oslo
Lene Østby

Lene Østby

associate professor, PhD-student
Diakonveien 14
Line Constance Holmsen

Line Constance Holmsen

assistant professor, PhD candidate
Oslo
Marianne Sund

Marianne Sund

PhD candidate, assistant professor
Stavanger
Marit Breen

Marit Breen

PhD Fellow
Diakonveien 14