25.
Oct

Photo by John Schnobrich on Unsplash.com

Basic introduction to EndNote, October 25

Monday 25. Oct 2021, 12.00 - 14.00

26.
Oct

Velkommen til fagdag i verdibasert ledelse

Tuesday 26. Oct 2021, 09.00 - 15.00

28.
Oct

Diakonikonferansen 2021 - Hva koster et menneske?

Thursday 28. Oct 2021, 10.00 - 14.45

29.
Oct

Workshop on migration research

Friday 29. Oct 2021, 10.00 - 13.00

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 09.00 - 11.30

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 12.00 - 15.00

11.
Nov

Beyond the social and the natural divide - Following up the SDGs at VID

Thursday 11. Nov 2021, 10.00 - 15.00

15.
Nov

Photo by John Schnobrich on Unsplash.com

Basic introduction to EndNote, November 15

Monday 15. Nov 2021, 12.00 - 14.00

17.
Nov

Midterm evaluation for Anne-Martha Utne Øygarden

Wednesday 17. Nov 2021, 09.00 - 12.00

17.
Nov

Associate Professor Kristin Solli at Oslo Metropolitan University, will facilitate this workshop.

Workshop on Writing Academic English

Wednesday 17. Nov 2021, 09.30 - 15.30

18.
Nov

Foto: Mostphotos

Torsdagsseminar: Hvordan utfordrer CRPD, FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter, Norge?

Thursday 18. Nov 2021, 12.15 - 15.00

19.
Nov

Sykepleie – engasjement og identitet

Friday 19. Nov 2021, 09.30 - 16.15

24.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Oslo

Wednesday 24. Nov 2021, 12.00 - 15.00

29.
Nov

Midterm evaluation for Bjørn Wang

Monday 29. Nov 2021, 09.00 - 12.00

3.
Dec

«Ulike hverdagsliv» - en fotoutstilling på VID Sandnes

Friday 3. Dec 2021, 12.00 - 16.00

9.
Dec

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Bergen

Thursday 9. Dec 2021, 09.00 - 11.30

9.
Dec

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Bergen

Thursday 9. Dec 2021, 12.00 - 15.00

14.
Dec

Midterm evaluation for Helene Torsteinson

Tuesday 14. Dec 2021, 12.00 - 15.00

12.
Jan

Pilot lederutvikling

Wednesday 12. Jan 2022, 09.00 - 12.00