26.
Oct

Velkommen til fagdag i verdibasert ledelse

Tuesday 26. Oct 2021, 09.00 - 15.00

28.
Oct

Diakonikonferansen 2021 - Hva koster et menneske?

Thursday 28. Oct 2021, 10.00 - 14.45

29.
Oct

Workshop on migration research

Friday 29. Oct 2021, 10.00 - 13.00

17.
Nov

Midterm evaluation for Anne-Martha Utne Øygarden

Wednesday 17. Nov 2021, 09.00 - 12.00

18.
Nov

Foto: Mostphotos

Torsdagsseminar: Hvordan utfordrer CRPD, FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter, Norge?

Thursday 18. Nov 2021, 12.15 - 15.00

19.
Nov

Sykepleie – engasjement og identitet

Friday 19. Nov 2021, 09.30 - 16.15

29.
Nov

Midterm evaluation for Bjørn Wang

Monday 29. Nov 2021, 09.00 - 12.00

3.
Dec

«Ulike hverdagsliv» - en fotoutstilling på VID Sandnes

Friday 3. Dec 2021, 12.00 - 16.00

6.
Dec

Midterm evaluation for Lene Østby

Monday 6. Dec 2021, 09.00 - 12.00

14.
Dec

Midterm evaluation for Helene Torsteinson

Tuesday 14. Dec 2021, 12.00 - 15.00