15.
Jun

Økonomistyring i prosjekter

Tuesday 15. Jun 2021, 12.30 - 13.30

15.
Jun

Avslutning for bachelor i sosialt arbeid ved VID Oslo

Tuesday 15. Jun 2021, 11.45 - 13.30

11.
Jun

Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Oslo

Friday 11. Jun 2021, 09.45 - 12.00

11.
Jun

Avslutninger for Fakultet for helsefag ved VID Sandnes

Friday 11. Jun 2021, 09.00 - 14.30

10.
Jun

Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Bergen

Thursday 10. Jun 2021, 10.00 - 12.15

9.
Jun

Norges Forskningsråd NFR, Del 2

Wednesday 9. Jun 2021, 10.30 - 11.30

7.
Jun

Midtveisevaluering for Torbjørn Brox Webber

Monday 7. Jun 2021, 12.15 - 15.15

7.
Jun

Boklansering - Kirkelig organisering og ledelse. Et verdibasert og praksisorientert perspektiv

Monday 7. Jun 2021, 10.00 - 12.00

4.
Jun

Conference 'Honest Errors? Combat Decision Autonomy 75 Years After the Hostage Case'

Friday 4. Jun 2021, 12.00 - 17.00

27.
May

Sjelesorgsymposiet 2021

Thursday 27. May 2021, 10.00 - 15.30

26.
May

Velkommen til inspirasjonswebinar - Hvordan ta vare på deg selv og andre fra hjemmekontoret?

Wednesday 26. May 2021, 13.00 - 14.30

26.
May

Norges Forskningsråd NFR, Del 1

Wednesday 26. May 2021, 10.30 - 11.30

11.
May

School children, Eotimati. Photographer: Anna Emilie Larsen, album 185. Source: MDA (IMP-NMS-A185-048)

Extended researchers' lunch 11 May

Tuesday 11. May 2021, 13.30 - 15.30

11.
May

Formidling av forskningsbasert kunnskap for ph.d. studenter

Tuesday 11. May 2021, 12.00 - 14.30

10.
May

Working in Norway – Know your rights

Monday 10. May 2021, 10.00 - 12.00

29.
Apr

Torsdagswebinar: Medborgerskap og demens

Thursday 29. Apr 2021, 12.00 - 15.00

28.
Apr

Book launch "Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World"

Wednesday 28. Apr 2021, 14.00 - 15.00

23.
Apr

Midterm evaluation for Leonardo Marcondes Alves

Friday 23. Apr 2021, 14.00 - 17.00

22.
Apr

Seminar om omsorg, natur og estetikk

Thursday 22. Apr 2021, 09.30 - 15.10

21.
Apr

Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Diakoniens dag 2021

Wednesday 21. Apr 2021, 09.30 - 14.30