17.
Nov

Midterm evaluation for Anne-Martha Utne Øygarden

Wednesday 17. Nov 2021, 09.00 - 12.00

16.
Nov

Førjulssamlinger

Tuesday 16. Nov 2021, 15.00 - 16.30

11.
Nov

Beyond the social and the natural divide - Following up the SDGs at VID

Thursday 11. Nov 2021, 10.00 - 15.00

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 12.00 - 15.00

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 09.00 - 11.30

9.
Nov

Boklansering – Kjell Nordstokke: «Diakoni. Evangeliet i handling»

Tuesday 9. Nov 2021, 13.00 - 15.00

29.
Oct

Workshop on migration research

Friday 29. Oct 2021, 10.00 - 13.00

28.
Oct

Diakonikonferansen 2021 - Hva koster et menneske?

Thursday 28. Oct 2021, 10.00 - 14.45

26.
Oct

Velkommen til fagdag i verdibasert ledelse

Tuesday 26. Oct 2021, 09.00 - 15.00

22.
Oct

Carolina Ohls disputerer

Friday 22. Oct 2021, 10.00 - 15.00

17.
Oct

Foto: Jostein Risa

Biskop deltar på vigsling av nytt kapell

Sunday 17. Oct 2021, 11.00 - 12.30

13.
Oct

Praksisveilederkurs 13. og 14. oktober

Wednesday 13. Oct 2021, 09.00 - 15.00

1.
Oct

Webinar on New Practices in Diaconia

Friday 1. Oct 2021, 10.00 - 13.30

30.
Sep

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til forskningsetikk

Thursday 30. Sep 2021, 11.30 - 12.00

28.
Sep

Migrasjon - drømmen om fred?

Tuesday 28. Sep 2021, 19.00 - 21.00

28.
Sep

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

For new employees: Personal data in research and research data management

Tuesday 28. Sep 2021, 13.00 - 13.30

23.
Sep

Photo by Headway on Unsplash

For new employees: Introduction to GDPR (general data protection regulation)

Thursday 23. Sep 2021, 13.30 - 14.00

23.
Sep

Generic course for PhD students Data privacy in research and Research data

Thursday 23. Sep 2021, 12.30 - 14.00

23.
Sep

Photo by Headway on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til GDPR, personvern

Thursday 23. Sep 2021, 11.30 - 12.00

22.
Sep

Foto: Diakonhjemmet

Midterm evaluation for Sindre Skeie

Wednesday 22. Sep 2021, 12.15 - 15.00