Fagmiljøet i verdibasert ledelse inviterer til den årlige VBL-dagen.

Fagmiljøet i verdibasert ledelse inviterer til den årlige VBL-dagen.

Contact information