22.
Oct

Carolina Ohls disputerer

Friday 22. Oct 2021, 10.00 - 15.00

28.
Oct

Diakonikonferansen 2021 - Hva koster et menneske?

Thursday 28. Oct 2021, 10.00 - 14.45

18.
Nov

Foto: Mostphotos

Torsdagsseminar: Hvordan utfordrer CRPD, FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter, Norge?

Thursday 18. Nov 2021, 12.15 - 15.00

19.
Nov

Sykepleie – engasjement og identitet

Friday 19. Nov 2021, 09.30 - 16.15

3.
Dec

«Ulike hverdagsliv» - en fotoutstilling på VID Sandnes

Friday 3. Dec 2021, 12.00 - 16.00