Ingrid Bjerkås var den første kvinnelige prest i Den norske kirke.

Ingrid Bjerkås var den første kvinnelige prest i Den norske kirke.