3.
Feb

Boklansering: Profesjon og ledelse i Den norske kirke

Thursday 3. Feb 2022, 09.00 - 10.30

3.
Feb

Book launch: Stuck in the Margins?

Thursday 3. Feb 2022, 17.00 - 18.30

15.
Feb

Photo by John Schnobrich on Unsplash.com

Basic introduction to EndNote, February 15

Tuesday 15. Feb 2022, 12.00 - 14.00

17.
Feb

Guest lecture: The Complexity of Harm in Totalistic Teen Treatment Programs

Thursday 17. Feb 2022, 14.30 - 15.30

3.
Mar

Per Øyvind Bastøe, førsteamanuensis emeritus ved VID, er en av innlederne under webinaret. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)

Forum for verdibasert ledelse og innovasjon: Hva er bærekraft?

Thursday 3. Mar 2022, 09.00 - 10.00

8.
Mar

Seminar: Hva er relasjonell velferd?

Tuesday 8. Mar 2022, 11.00 - 13.00

1.
Apr

"Førstehjelp ved selvmordsfare", to dagers kurs, Bergen.

Friday 1. Apr 2022, 08.30 - 16.00

5.
Apr

Photo by John Schnobrich on Unsplash.com

Basic introduction to EndNote, April 5

Tuesday 5. Apr 2022, 12.00 - 14.00

20.
Apr

Monika Janfelt is the course instructor.

What do I want to do with my PhD?

Wednesday 20. Apr 2022, 09.00 - 16.00

28.
Apr

Foto: Mostphotos

Nasjonal konferanse - Psykisk helsearbeid anno 2022

Thursday 28. Apr 2022, 09.00 - 18.00

4.
May

Reconciliation without the majority?

Wednesday 4. May 2022, 09.00 - 16.00

12.
May

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren

Thursday 12. May 2022, 09.00 - 15.00