Torsdagswebinar "Universell utforming og samfunnsdeltakelse: Muligheter og dilemma"