News

Den store ordinasjonen i 1924. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet
Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo
Årsrapport

More news