Ingvill Robertson jobber som menighetspedagog i kateketstilling i Båtsfjord menighet.
VID har inngått avtale med Rettsdata
PARTNERSHIP IN NEW WAYS – WEBINAR
Årsrapport fra Misjons- og diakoniarkivet
Campus in Oslo is Closed
Hold av disse datoene til Rektors time våren 2021
Digital undervisning ut februar
Ny campus i Bergen! Bildet viser ny campus som vil stå klar høsten 2021.
Nå kan du søke om FOU-tid for 2021-2022
Sett ditt preg på VID Oslo 2024
Sett ditt preg på campusutvikling ved VID Oslo
Foto: Gunnar Zachrisen
Invitasjon til deltakelse i et heldigitalt studieprogram Organisasjon i praksis (OIP)
Still Online Classes through February
Leder av Studentparlamentet, Ida Nagel Fredriksen, deltok på Teaching and Learning Conference i regi av European University Association ifjor høst.