Arbeidet med å utvikle en plan for digitalisering ved VID er i gang. For å få innspill til arbeidet, og en felles innsikt i sentrale problemstillinger, inviteres det til frokostmøter med ulike perspektiver på digitalisering hver torsdag frem til medio juni. Denne gangen er det Kjerstin Fyllingen som kommer.
– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.
Andakt - Å følge etter Jesus
– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.
Philip Lote i Arkivenes Hus. Foto: Per Magne Tyvand
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
Tilbud om virtuelle emner fra høsten 2021
Billettløs betaling for besøkende
VID Bergen søker miljøarbeidere
Andakt - En plass ved bålet
Håvard Aaslund disputerer 27. april
Anne Margrethe Sønneland disputerer 23. april
Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp
Foto: Svein Finneide for SiO
Nye utlysninger Erasmus+ 2021-2027