Ferieplanlegging 2019
Foto: Colourbox
The European University Alliance for Integration, Inclusion and Involvement consists of six collaboration partners. Photo: Sebastian Schug
Anna Chalachanová, Kirsten Jæger Fjetland og Anita Gjermestad er nasjonale koordinatorer i forskningsnettverket Citizen network.
Prominent visitors from South Africa
Daniel Lee er en av pionerene i ergoterapeututdanningen i Rogaland, og takkes av av dekan Kristin Fjelde Tjelle og studieleder Gry Mørk.
Bevegelig berørt
Dr. Agnes Abuom awarded an honorary doctorate
Announcement of Erasmus + Strategic Partnership 2019
Associate professor Marta Struminska-Kutra
Labour market integration among newly arrived refugees