Den store ordinasjonen i 1924. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet
Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo
Årsrapport
PhD Research Position
Sofia Helin som Kronprinsesse Märtha. Foto: Cinenord Drama
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet
Bevaringsplan for arkiver fra misjon og diakoni
John Fosse in Waza park reserve in North Cameroon.
Audiovisual media in the Mission and Diakonia Archives (MDA)
Poster
Title page from church register from Anhwa (Anhua) congregation of the Lutheran Church of China in Hunan, starting in July 1906.
Archive films on VID's YouTube channel