News

Bruk av arkivkilder i Atlantic Crossing

Bruk av arkivkilder i Atlantic Crossing

Sofia Helin som Kronprinsesse Märtha. Foto: Cinenord Drama

Sofia Helin som Kronprinsesse Märtha. Foto: Cinenord Drama

Om arrangementet

Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, Universitetet i Stavanger og Misjons- og diakoniarkivet, VID. Målgruppen var studenter som bruker arkivmateriale i arbeidet sitt. Fra VID stilte ca. 40 samfunnfagsstudenter. De skal i faget globalhistorie lage en digital fortelling med utgangspunkt i arkivkilder, og fikk mange nyttige innspill.

Märtha og Roosevelt

Atlantic Crossing handler om kronprinsesse Märthas flukt til USA under andre verdenskrig. Det var romanseryktene mellom kronprinsessen og den amerikanske presidenten som først inspirerte serien. Ryktene oppsto i pressen i Märthas samtid, men lar seg ikke bekrefte i andre tilgjengelige kilder.

Mellom fiksjon og forskning

Atlantic Crossing er fiksjon. Når kildene er tause, har Kallestein diktet. Samtidig var skaperne av Atlantic Crossing opptatt av at de historiske rammene skulle være autentiske. Kallestein brukte hele seks år på research i ulike arkiver i Norge og USA, og selv om det som foregår i de private rommene, mellom Märtha og Olav, og ikke minst mellom Märtha og den amerikanske presidenten, er fiksjon, er dialogen inspirert av personlighetstrekk og handlingsmønstre som kommer til syne i brev og dagbøker.

Foto: Per Magne TyvandFoto: Per Magne Tyvand
Foto: Per Magne TyvandFoto: Per Magne Tyvand