News

Bibliotekarens rolle i endring

Bibliotekarens rolle i endring

Bibliotekarens rolle i endring

SMH (Spesialgruppen for medisin og helsefag) er en forening for bibliotekarer innen medisin og helse som avholder konferanse for sine medlemmer annethvert år. I 2020 skulle SMH-konferansen vært i Stavanger, men slik ble det ikke, og 9.–10. februar ble en forsinket konferanse arrangert digitalt.

Tema for årets konferanse var «Bibliotekarens rolle i endring», og fokuset lå på de nye roller og oppgaver som bibliotekansatte møter i hverdagen.

– Konferansen i digitalt format ble vellykket, ikke bare takket være programkomiteen, som besto av bibliotekarer fra hele Vest- og Sørlandet, men også takket være aktuelle tema, gode foredragsholdere og gode teknikere fra Universitetsbiblioteket i Stavanger, sier Anna Kirsten Nygaard. Hun er bibliotekar ved VID Bergen og var med i arrangementskomiteen.

– Vi tror det digitale formatet bidro til at flere enn vanlig hadde anledning til å delta. Det var rundt 190 påmeldte, forteller hun.

Irene Hunskår (t.v.) og Margrethe Søvik fra VID Bergen deltok med innlegg under konferansen.

Studentaktive læringsformer

VID var også representert ved Irene Hunskår og Margrethe Søvik, begge fra VID Bergen. De deltok med et innlegg om utviklingen av undervisningsopplegg fra tradisjonelle forelesninger i auditoriet til mer studentaktive læringsformer i sykepleieutdanningen.

– Det vi ser frem til nå, er å teste nye ALC-rom og å få brukt pedagogiske metoder som er knyttet til dette på de nye campusene, sier Irene Hunskår.

– SMH-dagene er et viktig forum for å knytte kontakter med andre helsefaglige bibliotekarer. Siden SMH har medlemmer fra mange ulike bibliotek, alt fra universitets- og høgskoler til mindre forskningsbibliotek, blir det presentert mange spennende prosjekter fra de ulike sektorene, sier hun.

I år var det også med bibliotekarer fra Sverige og Danmark, noe som gjør det mulig å knytte kontakter også over landegrensene.

Forskning og formidling

Ane Noer Korssjøen, som jobber i biblioteket ved VID Oslo, er styremedlem i SMH-styret og er godt forøyd med årets konferanse, selv om den ble digital.

– Programmet var bredt og tilpasset de ulike målgruppene. Det var spennende å høre om alt fra samarbeid mellom bibliotekarer og forskere til hvordan man kan jobbe med formidling, sier Korssjøen.


Her kan du se programmet fra årets konferanse.