News

Campus på Haraldsplass stenger i uke 4 grunnet utbygging og oppussing.

Campus på Haraldsplass stenger i uke 4 grunnet utbygging og oppussing.

Ny campus i Bergen! Bildet viser ny campus som vil stå klar høsten 2021.

Ny campus i Bergen! Bildet viser ny campus som vil stå klar høsten 2021.

Om ni måneder vil en ny flott Campus være på plass, forhåpentligvis uten Koronarestriksjoner.

Dette er endringene som vil skje i tiden frem mot ferdigstilling.

Nytt ferdighetssenter åpner på Haraldsplass ila februar. Mer informasjon vil komme etterhvert. Nåværende ferdighetssenter på Betanien omgjøres til lesesal for studenter når nytt ferdighetssenter åpner.

Følg med på timeplanen

All undervisning vil foregå på Betanien, i Drengestuen eller Møllendalsbakken.

Betanien er åpen for alle studenter og biblioteket er åpent. Det kan være lurt å booke grupperom inntil ny lesesal er på plass, men alle er velkommen til å benytte dem!

Ved spørsmål

Ta kontakt med Nina Ellenberger på e-post: nina.ellenberger@vid.no.

Studiested Haraldsplass tilhører VID Bergen, og er et studiested som har sitt opphav i tidligere Haraldsplass diakonale høgskole.