News

E-læringsteamet i SLIPP inviterer til digital lunsj

E-læringsteamet i SLIPP inviterer til digital lunsj

Digital lunsj med erfaringsutveksling hver onsdag fra kl. 12.00-12.30 i Zoom.

Digital lunsj med erfaringsutveksling hver onsdag fra kl. 12.00-12.30 i Zoom.

Sammen med forskjellige undervisere ved VID vil vi dele erfaringer og tips om bruk av digitale læringsverktøy i undervisningen. *Tema kan endres etter behov og tilgjengelighet. Programmet og nyheten blir forløpende oppdatert.
Vi gjør opptak av de fleste digitale lunsjene. Opptak er tilgjengelig i Ressursbanken.
Klikk her for å delta: Zoom lenke til digital lunsj

Se oversikt over temaer og datoer under:

Uke

Dato

Tema *

Innhold/beskrivelse

2

13. jan

Hvordan tilrettelegge for et godt psykososialt læringsmiljø i en digital studiehverdag.

Hvordan kan vi tilrettelegge for en sosial tilstedeværelse online og et godt psykososialt læringsmiljø i en digital studiehverdag?

I onsdagens digital lunsj har høgskolelektor Ingvild Huse ved fakultet for sosialfag invitert inn noen studenter til samtale om emnet.

Vi vil også presentere noen tips basert på en artikkel av D. Garrison (2007) Online community of inquiry review: Social, cognitive, and teaching presence issues.

https://teachonline.asu.edu/2020/03/building-community-online/

3

20. jan

Smart bruk av "Sider" i Canvas

I Canvas en funksjonaliteten for sideverktøyet endret noe. I onsdagens digitale lunsj vil vi se nærmere på hvordan vi kan bruke og utnytte det nye sideverktøyet. Vi vil blant annet gå gjennom hvordan du kan integrere en video eller en pdf i en side.

Les mer om Sider i kurset Canvas for ansatte: https://vid.instructure.com/courses/18/pages/3-dot-10-sider?module_item_id=182

4

27. jan

Padlet skaper studentaktive læringsmetoder

I onsdagens digitale lunsj vil vi vise pedagogisk og kreativ bruk av Padlet som et hjelpemiddel for å tilrettelegge for studentaktiv læring.

Les mer om Padlet i Ressursbanken: https://vid.instructure.com/courses/4130/pages/padlet?module_item_id=41667

5

3. feb

Effektiv bruk av grupper og seksjoner i Canvas

Hvis du behersker bruk av seksjoner og grupper i Canvas kan du lettere håndtere kommunikasjon med og administrasjon av store studentgrupper. Dette kan spesielt være nyttig i forbindelse med oppgaver eller bruk av Speedgrader. Onsdagens digitale lunsj er verdt å være med på.

Les mer om grupper og seksjoner i kurset Canvas for ansatte:

https://vid.instructure.com/courses/18/pages/3-dot-6-1-grupper?module_item_id=7510

6

10. feb

Omvendt undervisning

- del 1/2: Studentforberedelser

Hva er egentlig omvendt undervisning og hvordan vi bruke dette på en tidseffektiv og læringseffektiv måte? Hvordan kan vi dra nytte av at studentene kommer forberedt til workshops og seminarer, og hva er gode tips for slik asynkron undervisning?

Les mer om Omvendt undervisning i Ressursbanken:
https://vid.instructure.com/courses/4130/pages/1-dot-4-1-omvendt-undervisning?module_item_id=41664

7

17. feb

Omvendt undervisning
- del 2/2: Studentaktivitet og lærerveiledning

Del 2 i omvendt undervisning handler om aktivitet og dialog. Klarer vi gjennom synkron dialogisk undervisning, mikroblogging, seminarer og andre metoder skape et online fellesskap hvor det er trygt å dele meninger?

Les mer om Omvendt undervisning hos Statped:
https://www.statped.no/laringsressurs/teknologitema/omvendt-undervisning/

8

24. feb

SWAY - et alternativ til PowerPoint

Hvis du ønsker å lage presentasjoner med andre verktøy enn PowerPoint og film er kanskje SWAY et godt alternativ. Det er et gratis program som en del av Office365, og slettes ikke vanskelig (men ganske spennende).

Se Mari Digernes sin presentasjon med bruk av SWAY:

https://sway.office.com/OHdfGnrIRyJTQ0ej?ref=Link&loc=play

9

3. mars

Nettskjema og forms (Office365)

Vet du hvordan kan du bruker Nettskjema eller Forms for å tilpasse undervisningen til studentenes kunnskapsnivå? Bli med på onsdagens digitale lunsj, så får du vite mer

10

10. mars

Death by PowerPoint

Hva er god bruk av presentasjonsverktøy? I onsdagens digitale lunsj setter vi fokus på bruk av PowerPoint. Hvilke muligheter har vi, og hva er lurt å tenke på?

11

17. mars

Vurdering for læring og/eller vurdering av læring

Vi kan helt klart bli bedre på digital vurdering, både for og av læring. Eksamensutvalget ved VID vil også dele sin erfaring og frustrasjon på eksamensoppgaver som ikke tilfredsstiller formelle og generelle krav.

12

24. mars

OneNote - den ultimate notatblokken for digitale notater

OneNote er en digital notatblokk med uante muligheter for individuelt arbeid og samskriving.

Det grafiske brukergrensesnittet er en elektronisk versjon av ringpermen, men med mange flere muligheter. I onsdagens digitale lunsj vil vi presentere pedagogisk bruk for lærere og studenter.

13

31. mars

PÅSKEFERIE

14

7. april

Universell utforming

Universell utforming er et krav, men det kan også gi fordeler for de fleste studenter. Det sikrer at ditt budskap blir hørt og sett i ulike situasjoner. Men hva krever det egentlig av tilrettelegging for oss som lærere?

Ta kurset om Universell utforming om du vil lære mer:

https://vid.instructure.com/courses/2859

Les også mer her: https://www.universell.no/

15

14. april

Emnedesign i Canvas

Emnedesign har tidligere vært fokus i workshops høstens 2020. Flere fakulteter har prøvd ut egne fakultetsmaler for sine emner i Canvas. Vi spør dem om hva fungerer og hvor vi kan bli bedre.

Se workshop avholdt høsten 2020 i Ressursbanken:
https://vid.instructure.com/courses/4130/pages/workshop-november-2020-laeringsdesign-emnedesign-i-canvas?module_item_id=86842

16

21. april

Mentimeter - studentaktivitet og umiddelbar respons

Mentimeter er et verktøy for studentaktivitet og umiddelbar respons fra alle studenter. I dagens digitale lunsj vil vise pedagogisk bruk av Mentimenter og hvordan du kan bruke de ulike malene.

Visste du at Mentimeter også kan brukes asynkront?

https://www.youtube.com/watch?v=bJ8chZjDZhI

17

28. april

Læringsstier i Canvas - Led studentene i et styrt pedagogisk løp

I Canvas kan du organisere dine læringsressurser på flere måter. For noen emner kan det være hensiktsmessig å lage læringsstier. Da leder du studentene på vei mot målet og sikrer at de riktig studieprogresjon.

Les mer om hva andre høgskoler sier om læringsstier:

18

5. mai

Paidcast - Lyden av kunnskap?

Hvordan kan du lage en Podcast og hvilke fordeler har dette for deg og dine studenter?

19

12. mai

Solstien 3 - et interaktivt læringshus for praktisk trening av ferdigheter

Solstien 3 skal bli et interaktivt læringshus for praktisk trening av ferdigheter innen helse- og sosialfag. I dagens digitale lunsj vil vi presentere status for dette prosjektet finansiert av DIKU, og kanskje gi deg inspirasjon til nye muligheter for digital læring.

20

19. mai

Effektive digitale veiledningsprosesser

Hvordan kan du gjennomføre effektive digital veiledningsprosesser med enkeltstudenter og grupper

21

26. mai

Lovlig bruk av bilder, film og musikk – hva kan du egentlig bruke hvor?

Mer om lisenser, rettigheter og opphavsrett til film, bilder og musikk.

22

2. juni

Zoom og video
- lag bedre på leksjoner på skjerm

Videopresentasjonsteknikk og eksplosjoner.

https://vid.instructuremedia.com/embed/84ccaabc-d3ae-4231-82c8-a4ce3316dec3

http://www.videoforelesning.no/

23

9. juni

Oppfølging av praksis

Oppfølging av praksis. Hvordan gjør vi det "i disse tider”.

Respons: https://www.hiof.no/hv/studier/praksis/praksis-sykepleie/respons-vurdering-av-generell-sykepleiefaglig-kompetanse_hsspl40410_var.pdf

https://www.vid.no/nyheter/prosjektet-kickstart-pa-sykehjem-far-10-millioner-fra-diku/

24

16. juni

Undervisning eller lek

- Kahoot og Mentimeter

Kan studentene lære gjennom å leke. Vi forteller om erfaringer med bruk av Kahoot eller Quiz i Mentimeter i undervisning.

25

23. juni

Lage interaktive videoer

Visste du at i Canvas studio kan du lage videoquiz og kommentarfelt?

Blir videoen da interaktiv, eller er det det samme som å legge opp til refleksjon i og etter video.