News

Bedriftsbarnehage for barn til ansatte og studenter ved VID - søk om plass før 1. mars

Bedriftsbarnehage for barn til ansatte og studenter ved VID - søk om plass før 1. mars

Foto: Mostphoto ved AnastasiaV.

Foto: Mostphoto ved AnastasiaV.

Hvem kan søke om plass i Diakonhjemmet barnehager?

Diakonhjemmets barnehager Steinerud og Borgenveien er bedriftsbarnehager med prioritet for ansatte og studenter ved Det norske Diakonhjem og Diakonhjemmets virksomheter, herunder VID. Men alle har anledning til å søke, og barnehagene har også barn fra nærmiljøet. Så dersom du er ansatt eller student ved VID vitenskapelige høgskole er det viktig at du opplyser om dette i søknaden for at ditt barn skal få prioritert plass.

Hvordan søke?

Alle må søke plass gjennom barnehageopptaket i Oslo kommune. Der må du velge Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage i ønsket rekkefølge.

Dette må du gjøre for at vi skal kunne finne fram til søkere med prioritet:

  1. Velg bedriftsbarnehage under «Type plass»
  2. Skriv i merknadsfeltet hvilken virksomhet, avdeling, enhet, institutt osv. du jobber ved på VID. Studenter må fylle ut utdanning og kull.

Søker du i begge barnehagene må du fylle inn dette for begge barnehagene.

Fristen for å søke barnehageplass i Hovedopptaket 2021 er 1. mars

Har du og barnet ditt lyst til å komme på åpen dag og ble kjent med barnehagene våre?

Borgenveien barnehage

Vi arrangerer åpen dag utendørs på barnehagens lekeplass 9. februar 09:30-11:00.

Her får du mulighet til å møte styrer og noen ped.ledere som kan svare på spørsmål.

Dere kan også ta kontakt på epost: lisbet.maloku@diakonhjemmet.no

Diakonhjemmet barnehage Steinerud

Torsdag 11. februar, fra kl.9.30-11.00 er vi tilgjengelige for en prat ute.

Da vil foreldre få anledning til å snakke med pedagogiske ledere og styrer.

Styrer kan kontaktes på e-post: oana.pintilie@diakonhjemmet.no