News

Hold av disse datoene til Rektors time våren 2021

Hold av disse datoene til Rektors time våren 2021

Hold av disse datoene til Rektors time våren 2021

Rektors time blir arrangert følgende fredager kl. 12.30 dette semesteret:

  • 12. februar
  • 12. mars
  • 9. april
  • 7. mai
  • 18. juni

Møteinnkallingene kommer på epost. Tema for hver rektors time blir gjort kjent i nyhetssak i forkant.

Kom med innspill og kommentarer

Vi vil gjerne høre fra dere! Innspill til tema, spørsmål og andre kommentarer kan sendes via dette nettskjema: https://nettskjema.no/a/rektorstime