News

Om selvbestemt abort og avkolonisering

Om selvbestemt abort og avkolonisering

Foto: Gunnar Zachrisen

Foto: Gunnar Zachrisen

Sosialanropologene María Guzmán-Gallegos, Astrid B. Stensrud, Cecilia G. Salinas og Mónica Amador svarer på en artikkel skrevet av professor Benedicte Bull, som skriver i Bistandsaktuelt om selvbestemt abort og kobler dette til avkoloniseringsperspektiver.

Bidrar ikke til en bedre forståelse av hva som står på spill

De reagerer på ideen om at der er en motsetning mellom å støtte avkolonisering og støtte kvinners kamp for å ha kontroll over egen kropp og mener at Bull sidestiller den oppnådde retten til selvbestemt abort med modernisering, fremskritt og bruk av vestlig kunnskap og teknologi.

– Bulls bruk av moderne versus tradisjonelt, der urfolk blir definert som tradisjonelle, er svært problematisk, mener María Guzmán-Gallegos.

En diskusjon om abort og avkolonisering må gjøres på bakgrunn av grundige analyser som tar i betraktning ulike empiriske kontekster og historiske prosesser, skriver de fire artikkelforfatterne.

Les hele artikkelen i Bistandsaktuelt her