News

Tilsetting av prodekan for FoU ved fakultet for helsefag

Tilsetting av prodekan for FoU ved fakultet for helsefag

Steindal har tidligere jobbet på Fakultet for helsefag ved VID.

Steindal har tidligere jobbet på Fakultet for helsefag ved VID.

Den nye prodekanen for FoU ser frem til å jobbe ved VID gjennom utvikling og styrking av forskningen.

– Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten og ser frem til å bli bedre kjent med de ansatte, forskningsgruppene og forskningen som gjøres ved Fakultet for helsefag. Jeg ser frem til arbeidsoppgavene som venter og gleder meg til å være med på å utvikle og styrke forskningen ved fakultet.

Inspirere medarbeidere til forskning

Den nye prodekanen for FoU skal bidra til å realisere høgskolens verdier, visjon og strategi, og ha et helhetlig ansvar for å lede og utvikle fakultetets forsknings- og utviklingsarbeid. Han skal inspirere medarbeidere til forsknings- og utviklingsarbeid innen helsefag.

Nyskapende, utviklingsorientert og inspirerende

Dekan Benedicte Strøm er glad for ansettelsen av Steindal som ny prodekan for FoU ved Fakultet for helsefag.

– VID er heldige som nå får Simen A. Steindal som ny prodekan for FoU. Han har svært relevant erfaring og kompetanse fra Lovisenberg diakonale høgskole og er kjent for å være nyskapende, utviklingsorientert og inspirerende. Med de store og spennende forskning – og utviklingsprosjekter fakultetet står ovenfor, samt målet om å styrke forskningskompetansen i fakultetet, trenger vi en person med den profilen og erfaringen Steindal har.

Simen A. Steindal vil tiltre i stillingen 1. juni.