Plans

StudyTitleYearFile
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20202020-2021
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20212020-2021
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon 2021 - 20222021-2022
Last ned
Boligsosialt arbeid
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i boligsosialt arbeid2021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Advanced gerontology
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Programme description, specialization in cancer nursing, 2016–20172019–2020
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Programme Description, cancer nursing, full time 2018-2019, part time 2018-2020, Diakonova2018–2019
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Child welfare counselling
Continuing education
Programme description, specialization in child welfare counselling, 2015–20162015–2016
Last ned
Child welfare counselling
Continuing education
Programme description, specialization in child welfare counselling, 2016–20172016–2017
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Programme description, one year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics, 2016–20172016–2017
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Programme description, one year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics, 2017–20182017–2018
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2021 - 20222021-2022
Last ned
Citizenship and co-operation
Master
Programme description in master of citzenship and co-operation, 2019-20202019–2020
Last ned
Citizenship and co-operation
Master
Programme description in master of citzenship and co-operation, 2019-2020 english2019–2020
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Programme Description for Master of Community Development and Social Innovation2021-2022
Last ned
Conflict management and mediation
Continuing education
Programme description, specialization in conflict management and mediation, 2017–20182017–2018
Last ned