Plans

StudyTitleYearFile
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20202020-2021
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20212020-2021
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon 2021 - 20222021-2022
Last ned
Boligsosialt arbeid
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i boligsosialt arbeid2021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
BachelorMaster
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
BachelorMaster
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Barnevern
Master
Studieplan master i barnevern 2022-20232022-2023
Last ned
Barnevernsarbeid
Master
Studieplan master i barnevernsarbeid 2022-20232022-2023
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20222022-2023
Last ned
Helsefremmende tjenester til eldre
Master
Studieplan for Master i helsefremmende tjenester til eldre2022-2023
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
One-year programme
Studieplan for kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU og EØS 20222022-2023
Last ned
Advanced gerontology
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Programme description, specialization in cancer nursing, 2016–20172019–2020
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Programme Description, cancer nursing, full time 2018-2019, part time 2018-2020, Diakonova2018–2019
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Programme description, specialization in child welfare counselling, 2015–20162015–2016
Last ned
Programme description, specialization in child welfare counselling, 2016–20172016–2017
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Programme description, one year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics, 2016–20172016–2017
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Programme description, one year programme in Christianity, religion, philosophies of life and ethics, 2017–20182017–2018
Last ned
Christianity, religion, philosophies of life and ethics
One-year programme
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned