Science in 2 minutes

  Research events

  More events

  Research news

  Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.
  Fra venstre: professor Tomas Sundes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaasble ble idag utnevnt som meritterte undervisere ved VID.
  Steindal har tidligere jobbet på Fakultet for helsefag ved VID.
  Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

  More news