Studies

Master i barnevern

Master i barnevern

Social
Full-time
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Master i barnevern

Courses

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Familieveiledning
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Endringsarbeid i barnevernet
 • Utredninger og omsorgsvurderinger i barnevernet
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Ettervern
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse
 • Masteroppgave

Facts and fees

 • Full-time (MABV)
 • Part-time (MABVD)

Apply

Full-time (MABV)

Start of study

22. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Part-time (MABVD)

Start of study

22. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Ressurser