Studies

Master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Social
Full-time
Part-time
Oslo
120 credits
Supported by Lånekassen
Master i barnevernsarbeid

Courses

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Samarbeid om tjenester til barn og unge
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Relasjonsarbeid i barnevernkontekster
 • Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Ettervern
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse
 • Masteroppgave

Facts and fees

 • Full-time (MABA)
 • Part-time (MABAD)

Apply

Full-time (MABA)

Start of study

22. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Part-time (MABAD)

Start of study

22. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Ressurser