Studies

Continuing education in emergency nursing

Continuing education in emergency nursing

Health
Part-time
Bergen
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen
Emergency medical nursing | Continuing edu. in nursing

Courses

  • Akuttmedisinsk sykepleie – medisinske og naturvitenskapelige emner
  • Avansert akuttmedisinsk sykepleie – traumatologi og livstruende sykdom/skade
  • Organisering, yrkesutøvelse og tjenesteutvikling
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Lover og helsepolitikk
  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

Programme code

AKUTTSPL

Type

Part-time

City

Bergen

Credits

60

Length of study

2 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Hilde Smith-Strøm

Places

25

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Priser AKUTTSPL 2020-20215703201735018240
Fee 2019-20205703201735018240

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Start of study

31. August 2020

Application deadline

15. April 2020

Resources