Studies

Master of health and care service development for the elderly

Master of health and care service development for the elderly

Health
Social
Part-time
Full-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Health and care service development for the elderly | Master

Courses

  • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
  • Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling
  • Velferdsteknologi
  • Planlegging av masteroppgaven
  • Masteroppgaven

Facts and fees

  • Part-time, VID Oslo, (MAELDREDEL)
  • Full-time, VID Oslo, (MAELDREHEL)

Apply

Part-time, VID Oslo, (MAELDREDEL)

Application deadline

Dette studiet har ikke opptak for høst 2021

Admission requirements

About rating applicants

Full-time, VID Oslo, (MAELDREHEL)

Application deadline

Dette studiet har ikke opptak for høst 2021

Admission requirements

About rating applicants

Ressurser