Studies

Continuing education in palliative nursing

Continuing education in palliative nursing

Health
Part-time
Bergen
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen
Palliative nursing | continuing education 2 yrs | VID Bergen

Courses

  • Clinical nursing speciality – palliative nursing
  • Basis and framework for nursing
  • Scientific theory, types of knowledge and research methods

Articles

Interview with Jose Richard II Reyes

Interview with Jose Richard II Reyes

Da norsk ikke er Jose sitt morsmål har studiet, i tillegg til å være både spennende og interessant, også vært svært utfordrende. Han har likevel hatt et stort læringsutbytte og er blant annet invitert til å snakke om palliasjon og palliativ omsorg ved et universitet på Filippinene.

Les mer

Interview with Merete S. Midthun

Interview with Merete S. Midthun

Merethe startet som hjelpepleier tilbake i 1992 og utdannet seg siden til sykepleier. Selve bacheloroppgaven handlet den gang om palliasjon. Siden da har hun brent for dette fagfeltet. I dag tar hun videreutdanning i palliativ sykepleie for ytterligere å spesialisere seg.

Les mer

Read more about how being a student at VID is

Programme code

PALLSPL

Type

Part-time

City

Bergen

Credits

60

Length of study

2 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Sidsel Ellingsen

Places

20

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Deltid PALLSPL 2020-20215703201385014740
Part-time 2019–20205703201385014740

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

15. April 2020

Resources