Studies

Continuing education in palliative nursing

Continuing education in palliative nursing

Health
Part-time
Bergen
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen
Palliative nursing | continuing education 2 yrs | VID Bergen

Courses

  • Clinical nursing speciality – palliative nursing
  • Basis and framework for nursing
  • Scientific theory, types of knowledge and research methods
  • Livsyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Articles

Interview with Jose Richard II Reyes

Interview with Jose Richard II Reyes

Da norsk ikke er Jose sitt morsmål har studiet, i tillegg til å være både spennende og interessant, også vært svært utfordrende. Han har likevel hatt et stort læringsutbytte og er blant annet invitert til å snakke om palliasjon og palliativ omsorg ved et universitet på Filippinene.

Les mer

Interview with Merete S. Midthun

Interview with Merete S. Midthun

Merethe startet som hjelpepleier tilbake i 1992 og utdannet seg siden til sykepleier. Selve bacheloroppgaven handlet den gang om palliasjon. Siden da har hun brent for dette fagfeltet. I dag tar hun videreutdanning i palliativ sykepleie for ytterligere å spesialisere seg.

Les mer

Read more about how being a student at VID is

Facts and fees

Starting date

2021-09-13

Campus

Bergen

Class code

PALLSPL

Full or part-time

Part-time

Credits

60

Length of study

2 years

Fiancial Support

Yes

Students admitted

20

Language

Norwegian

Admission requirements

Yes

Fees PALLSPL part-time 2021-2022

  • NOK 570 Semester fee
  • NOK 320 Student fee
  • Tuition NOK 13850
  • Total tuition and fees NOK 14740

Programansvarlig

Sidsel Ellingsen

Organization of studies

Apply

Start of study

13. September 2021

Application deadline

1. August 2021

Admission requirements

About rating applicants

Ressurser