Studies

Master of valuebased leadership

Master of valuebased leadership

Leadership
Full-time
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
90 credits
Supported by Lånekassen
Master of valuebased leadership

Courses

 • Organisering, ledelse og endring i offentlig sektor
 • Organisering, ledelse og endring i ideell sektor
 • Styring, jus og økonomi
 • Personalledelse og konflikthåndtering
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Verdibevisst ledelse i offentlig sektor
 • Verdibevisst ledelse i ideell sektor
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Prosjektledelse
 • Relasjonell ledelse og coaching, del I
 • Social innovation
 • Relasjonell ledelse og coaching, del II
 • Etisk refleksjonsveiledning
 • Masteroppgave
 • Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERDIHEL)
 • Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERDIDEL)
 • Part-timeFull-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERD90D)

Application

Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERDIHEL)

Application deadline

15. April 2020

Admissions requirements

About rating applicants

Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERDIDEL)

Application deadline

23. April 2020

Admissions requirements

About rating applicants

Part-timeFull-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MAVERD90D)

Application deadline

15. April 2020

Admissions requirements

About rating applicants

Resources