Nyheter

Alumni portrett: Cathrine Haugeli Halvorsen

Alumni portrett: Cathrine Haugeli Halvorsen

Alumni portrett: Cathrine Haugeli Halvorsen

Cathrine Haugeli Halvorsen ble ferdig med bachelor i sosialt arbeid ved VID i 2006. Da hun begynte å kikke på en formell lederutdanning, likte hun VIDs kombinasjon av relevante fag, tilpasset organisasjonsliv.

– Jeg var allerede litt betatt av ideen om å anvende verdier i ledelse, og var nysgjerrig på å dypdykke i akkurat det perspektivet. For meg var det også attraktivt å kunne ta en master på deltid, ved siden av jobb. Det ga en ny dimensjon både til jobb og studier, selv om det periodevis ble ganske krevende.

Halvorsen endte derfor med å ta en master i verdibasert ledelse på deltid ved VID, med avslutning og innlevering av masteroppgave i 2017.

Stort ansvar og varierte oppgaver

Halvorsen leder en global HR-avdeling med 10 ansatte som leverer HR-tjenester både til KNs hovedkontor i Oslo, samt utekontorer og humanitære prosjekter. Ansvaret er stort, og oppgavene varierer fra å delta i rekrutteringsprosesser og tilrettelegge for god onboarding av nyansatte, til å støtte opp i kriser og katastrofer.

– Vi jobber både med å støtte ledere og organisasjon i å oppfylle regler og ivareta forpliktelser, og vi bidrar til strategisk videreutvikling av folka våre, arbeidsmetoder, kultur og organisasjon gjennom fokus på blant annet læring og utvikling i lederskap og medarbeiderskap. Jeg jobber i tett samspill med folka i egen avdeling, medledere og kollegaer over hele verden, og har dialog med tillitsvalgte og verneombud gjennom formelle fora.

Halvorsen synes hun har en meningsfull jobb.

– Å få være del av et stort fellesskap av knallflinke folk som har «en rettferdig verden» som oppdrag, gir viktige perspektiver både i arbeidshverdagen og privat. Kirkens Nødhjelp opererer i ekstremt krevende kontekster, med stadig nye utfordringer knyttet til sikkerhet og ivaretakelse av personell. Dette stiller høye krav til oss som organisasjon, og er et tungt ansvar som jeg kjenner på, sammen med resten av ledergruppa.

Faglig trygghet og identitet

– Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra VID?

– Jeg har tatt med meg mange spennende fagperspektiver fra VID, sammen med verktøy for å reflektere over egen praksis og nøkler for å omsette kunnskap til handling og atferd. Masterstudiet ga i særlig grad faglig trygghet og identitet, noe jeg tror også preger meg i den rollen jeg har.

Er du del av et alumni-nettverk, og holder du kontakt med tidligere medstudenter?

– Sosiale medier hjelper meg med å holde kontakt. Linkedin er en fin kanal for å følge med på hvilke svinger livet tar profesjonelt, og for å heie hverandre frem. Det er alltid gøy når det dukker opp en tidligere medstudent i feeden.