Nyheter

Elisabeth Jeppesen blir ny dekan på fakultet for helsefag

Elisabeth Jeppesen blir ny dekan på fakultet for helsefag

Elisabeth Jeppesen blir ny dekan på fakultet for helsefag

Hun kommer fra en stilling som seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse hvor hun også har vært fagsjef. Hun har også ledet forskningsklyngen SHARE hvor Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Stavanger og Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten samarbeider om forskning på pasientsikkerhet i akuttmedisin utenfor sykehuset.

Doktorgrad fra Universitetet i Oslo

Jeppesen er utdannet sykepleier med videreutdanning innen pediatri og i akuttmedisin og skadeforebyggende arbeid. Hun har en master i folkehelsevitenskap og har doktorgrad fra Institutt for klinisk medisin, UiO og Radiumhospitalet.

Etter en stipendiatperiode på tre år ved Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus, disputerte hun i 2015 for doktorgraden ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Across sectional and longitudinal studies of teenagers adaptation to cancer in one of their parents». Hun konkluderer i avhandlingen med at tenåringer der en av foreldrene får kreft, ikke rapporterer mer psykososiale problemer eller dårligere helserelatert livskvalitet enn andre tenåringer.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Jeppesen er også ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, hvor hun er emneansvarlig for masteroppgaven ved masterprogrammet i Pre-Hospital Critical Care. Hun er tidligere leder for Nasjonalt Traumeregister, og har vært med på å utarbeide Nasjonal traumeplan, som la føringer for organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Norge.

Ettertraktet foredragsholder

Hun har bred forsknings- og undervisningserfaring. Hun underviser blant annet helsepersonell som leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere, på både master- og doktorgradsnivå i kunnskapsbasert praksis ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Oslo Met og Universitetet i Tromsø. Hennes spisskompetanse på kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet, standardisering og kvalitet i helsetjenesten, har bidratt til å gjøre henne til en ettertraktet foredragsholder i kliniske miljø og på høyskoler og universiteter.

Jeppesen har bred erfaring som prosjektleder og annen ledelse i helse-Norge, og tidligere ledet blant annet arbeidet med å etablere Skaderegister ved Hammerfest sykehus og Hammerfest kommune, etableringen av overgrepsmottak i Finnmark på oppdrag fra Helsedirektoratet, og arbeidet med å utarbeide en felles Nasjonal studieplan for bachelor i paramedisin i Norge.

Ser frem til å begynne i jobben

Elisabeth Jeppesen ser frem til å starte som dekan i midten av september og bli kjent med fakultetet hun skal lede:

- Det er med stor glede jeg tiltrer i stillingen som dekan ved Fakultet for helsefag ved VID. Jeg ser fram til å jobbe på lag med dyktige og kunnskapsrike kollegaer. Sammen skal vi ta fatt på et utfordrende arbeid med å bringe høgskolen inn i fremtiden i takt med vår visjon og med samfunnet rundt oss.

- Vi skal sammen jobbe for å være en viktig aktør innenfor både høyere utdanning og forskning. Dette er en jobb jeg er svært motivert for å ta fatt på og jeg gleder meg til å bli kjent med både organisasjonen og nye kollegaer.

Sterk kombinasjon av faglig profil og lederprofil

Rektor Bård Mæland er svært fornøyd med ansettelsen av Elisabeth Jeppesen og ser frem til samarbeidet med henne:

- Elisabeth Jeppesen har en bred og svært interessant erfaring fra både undervisning, forskning og prosjektledelse, med tett og langvarig kontakt med praksisfelt og ved utvikling av prosjekter, helsetjenester og planer for pasientsikkerhet innenfor pre-hospital akuttmedisin.

- Fakultetet har vært og er i sterk vekst og står foran et viktig arbeid med å planlegge og gjennomføre en omorganisering med virkning 1.1.2022. Vi har derfor ønsket å rekruttere en ny dekan med en sterk kombinasjon av faglig profil og lederprofil. Elisabeth har denne kombinasjonen. Jeg ser derfor frem til å få henne med i ledelsen av den fortsatte utviklingen av VID frem til å bli universitet om noen år.

Jeppesen ble ansatt tirsdag 29. juni for et fireårs åremål.